+32 479.497.302 info@escaperoompeer.be

Algemene Voorwaarden

 • Reserveren kan ter plekke, online en via e-mail. Een reservatie is pas definitief bij schriftelijke bevestiging.
 • Het maximaal aantal deelnemers per tijdslot is 6. Indien u met meer dan 6 personen wenst deel te nemen, dient u meerdere tijdssloten te reserveren.
 • Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering binnen 24 uur of een no-show brengen wij €100 in rekening per gereserveerd tijdslot. Bij niet-betaling binnen 1 maand na gereserveerd tijdsslot wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10%, alsook een intrest van 10% per jaar aangerekend.
 • Annuleren kan enkel via e-mail.
 • Volg steeds de veiligheidsmaatregelen van onze medewerkers op.
 • Het spel duurt maximaal 60 minuten. U dient minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn op locatie.
 • Adviesleeftijd zonder begeleiding van een volwassene is 16 jaar. Kinderen vanaf 10 jaar zijn toegelaten, doch dienen begeleid te worden door een volwassene. Deze volwassene is geheel verantwoordelijk voor het kind in kwestie.
 • Personen met epilepsie, zwangere vrouwen en personen onder invloed van drank en drugs zijn niet toegelaten.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de escaperoom. Hieronder valt ook indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Door deze voorwaarden te aanvaarden, machtigt u de organisatie tot weigering van deelnemers op basis van leeftijd, epilepsie, zwangerschap, klaarblijkelijke drank- of drugsintoxicatie en eerdere inbreuken op de vertrouwelijkheid van gebruikte decors, verhaallijnen, puzzels en opdrachten.
 • Betaling op locatie kan contant of met de smartphone.
 • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.